Dağıtıcı

 

2012/6 sayılı Tebliğin Ek-1’i kapsamındaki kimyasalların yurt içinde satışını yapacak firmaların, Bakanlığın yeni OTİM programına kayıt olduktan sonra, dağıtıcı kaydı için aşağıdaki belgeler ile Bakanlığa müracaat ederek Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde Dağıtıcı Kayıt Belgesi almaları zorunludur.

 DAĞITICI KAYIT BELGESİ BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN BELGELER

1 - Dilekçe

2- Noterden veya Ticaret Odasından tasdikli Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf veya Sanayici Sicil Tasdiknamesi (oda kaydı) (en fazla 3ay) 

3- Noterden veya vergi dairesinden tasdikli Vergi Levhası (en fazla 3ay)

4- Noter tasdikli İmza Sirküleri, (en fazla 3ay) 

5-Sanayici Kayıt Belgesi ücretinin yatırıldığına dair Banka Dekontu Aslı (Yatırılacak ücret: 450 TL- Dekont üzerinde firmanın açık ismi, adresi,  vergi dairesi ve numarası, “OTİM Dağıtıcı Kayıt Belgesi” ifadesi yer almalıdır.)  BANKA HESABI: Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kurumsal İşletim Sistemi (Belgelendirme-Gelirler) (Gelir Kod NO:101)

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile özel kanunlarla kurulmuş kamu tüzel kişiliğine sahip olan ve odalara kayıt zorunluluğu olmayan dağıtıcı firmalardan (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgeler aranmaz. 

PROGRAMA GİRİŞ : http://online.cevre.gov.tr adresinden yapılacaktır.